Como contacto con vos?

Temos varios medios, abaixo que están as redes sociais ;). Pero para cubrirnos as espaldas poñemos aqui un clásico formulario de contacto. Por favor, facedenos chegar calquera idea tola que se vos pase pola cabeza 🤪.

Onde

Andamos distribuidos e respectando as distancias de seguridade

Horario de atención

Estrictamente caótico e variable... o que ven sendo o horario de Schrodinger

Contacta con nós